pl en
Dane Zgłaszającego:
Imię rodzica/opiekuna: *
Nazwisko rodzica/opiekuna: *
Status: *
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Województwo: *
Telefon kontaktowy: *
Adres e-mail: *
Dane Zgłaszanego:
Imię: *
Nazwisko: *
Płeć: *
Rok urodzenia: *
Rozmiar obuwia:
Adres zamieszkania:
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Województwo: *
Dane dodatkowe:
Dyscypliny:
Piłka nożna
Piłka siatkowa
Pływanie
Tenis
Nazwa i adres szkoły:
Dziecko uprawiało sport w klubie:
Ulubiony polski zawodnik:
Ulubiony zagraniczny zawodnik:
Ulubiony polski klub:
Ulubiony zagraniczny klub:
Skąd się o nas dowiedziałeś:
Warunki przystąpienia do Akademii
 1. Do Akademii Sportowej Fair Play s.c. zostaną przyjęte wszystkie dzieci, niezależnie od prezentowanego poziomu umiejętności.

 2. Podstawowym warunkiem zapisania dziecka do Akademii jest poprawne wypełnienie niniejszego formularza oraz opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł ( pierwsze zajęcia próbne ) w przeciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia. Po upłynięciu tego terminu zgłoszenie będzie anulowane.Wpisowe należy wpłacić na konto:
  12 1050 1559 1000 0092 0774 1332
  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę pakietu.

 3. Akademia Fair Play zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie dziecka zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres podany w niniejszym formularzu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu zajęć Akademii.


RODO Polityka prywatności

Firma Akademia Sportowa Fair Play spółka cywilna realizując obowiązek informacyjny wynikający z wchodzących w życie w dniu 25.05.2018 r. przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), prosi o zapoznanie się z informacjami na temat celów i zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-wysyłając e-mail na adres kontakt@akademia-fairplay.pl
-dzwoniąc pod numer 507527558

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sportowa Fair Play s.c., ul. Komuny Paryskiej 32b/36, 71-681 Szczecin

 2. Administratorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się są właściciel firmy Pan Rafał Jabłonowski
  Może Pani/Pan się z nami skontaktować: 
  - pisząc na adres naszej siedziby ul. Komuny Paryskiej 32b/36 71-681 Szczecin

 3. Dane podane w Umowie będą przetwarzane w celu realizacji umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz marketingu i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

 4. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości) .

 5. Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Odbiorcami danych mogą być, operatorzy pocztowi, operatorzy elektronicznych systemów płatności podmioty nabywające wierzytelności, instytucje oświatowe.

 6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 9. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Akademii Fair Play w celach:
 • komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych,
 • przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy, promocji wizerunku dziecka w świecie piłkarskim.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
* Zapoznałem się z Warunkami Zgłoszenia oraz Regulaminem .